วิธีการตรวจสารเสพติดหรือสารต้องห้ามในกีฬามีความสำคัญสูง ซึ่งการตรวจที่ไม่ผ่านเป็นเรื่องที่ทำให้นักกีฬาและสโมสรต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อมีการตรวจในรอบสองที่ยังพบว่ามีสารต้องห้ามอยู่ในร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่การโดนลงโทษแบนหรือการหมดสิทธิ์ในการแข่งขันในช่วงเวลาที่กำหนด

สาร “DHEA” หรือ Dehydroepiandrosterone เป็นสารที่ถูกต้องห้ามในกีฬา เนื่องจากมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพกายภาพได้ ซึ่งอาจใช้เป็นการยาสำหรับการเพิ่มกำลังหรือช่วยในการฟื้นฟู การค้นพบสารนี้ในร่างกายของนักกีฬาอาจเป็นการละเมิดกฎหมายกีฬาและอาจได้รับการโทษตามกฎหมายของสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง

สโมสรต่างๆ จะต้องดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีนักกีฬาโดนตรวจจับโดยมีสารต้องห้ามอยู่ในร่างกาย ซึ่งอาจมีการลงโทษและการปรับปรุงระเบียบในสโมสรเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์นี้ในอนาคต

การโดนสั่งห้ามลงสนามชั่วคราวเพื่อรอยืนยันผลการตรวจที่ชัดเจนอีกครั้งเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจในผลการตรวจและการดำเนินการต่อไป นักกีฬาต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดเพื่อรักษาความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในการแข่งขัน

เมื่อผลการตรวจรอบที่ 2 ยังคงเป็นบวกเช่นเดิม นักกีฬาอาจต้องเผชิญกับการโดนลงโทษทางการตามกฎหมายกีฬา ซึ่งอาจเป็นการโดนแบนชั่วคราวหรือแบนถาวรตามความรุนแรง สโมสรก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นักกีฬายังสามารถใช้ข้อเสนอและกระบวนการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลการตรวจ เช่นการร้องเรียนหรือขอให้มีการตรวจสอบตัวอย่างอื่นๆ หากพบว่ามีข้อกล่าวหาที่ไม่ยุติธรรมหรือการจัดการที่ไม่เป็นธรรมในกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาผลการตรวจ

กรณีการแบนนักกีฬาเนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบการใช้สารกระตุ้นเป็นเรื่องที่มีผลกระทบมากต่อนักกีฬาและสโมสร ในกรณีของป็อกบาที่ถูกแบนเป็นเวลา 4 ปีโดยศาลต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งชาติ นี่เป็นความสามารถของระบบกฎหมายที่จัดการกับการละเมิดกฎของการใช้สารต้องห้ามในกีฬา

การโต้แย้งและพยานทางทั้งหมดจะถูกพิจารณาโดยคณะผู้พิพากษา การให้ความสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการทดสอบ การตรวจสอบตัวอย่าง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด